loader
loader

VG dørsalg salgsvilkår


SALGSBETINGELSER
Dørsalgsaviser leveres i kommisjon. Det betyr at det VG har eiendomsretten
inntil avisen er solgt. Avissalg er fritatt for merverdiavgift. VG må selges innenfor din avtalte rute.

USOLGTE AVISER
Usolgte aviser må du ta bilde av i tilfelle kontroll. Avisene kan da leveres til gjenvinning som papirretur. Om avisene du mottar er så ødelagte (krøllet/våte) at du ikke kan selge dem, skal du også registrere dette, og senest klokken 16.00 dagen etter salgsdag.

REKLAMASJON
Hvis VG ikke kommer fram til deg, eller det er uoverensstemmelse mellom antall
på leveranseslippen og det som faktisk blir levert, må det registreres
omgående og senest innen 24 timer fra avtalt leveringstidspunkt. Registreringen skal gjøres på "Min side".

BETALING
Etter endt salgsdag rapporterer du inn hvor mange aviser du har solgt denne dagen. Du vil da få tilsendt en betalingsoppfordring i din VIPPS på verdien av de avisene du har solgt denne dagen. Rapporteringen gjøres på "Min side".

MANGLENDE BETALING
Ved manglende betaling stoppes avisleveransen uten varsel.
Avisleveransen startes opp igjen når betaling er mottatt.


loader